Program

Här är vårt underbara fullspäckade program! Programmet är så gott som klart. Lite detaljer i beskrivningarna kommer ändras, bl a kommer fler medverkande att läggas in under vissa av punkterna. Eventuellt kommer andra saker att ändras också.

Måndag 2 augusti

Under dagen på Eda:

Kampanjen Köttfri måndags tipspromenad om mat, miljö och mänskliga rättigheter. Innan middagen gås svaren igenom – vinnarna får fina priser!

Cykelverkstad – lär dig meka med cykeln, Del 1!

9.00- 11.00 Cykelparad till lägret från Uppsala centralstation

Samling utanför entrén till den gamla stationsbyggnaden. Har du ingen egen cykel? Kontakta oss så fixar vi en!

11.00-12 Invigning med bl.a. Staffan Lindberg!

13.30- 14.30 Från Köpenhamn via Cochabamba på väg mot Mexico?

Klimatförhandlingarna i Köpenhamn där många världsledare samlades misslyckades. Men när Bolivia kallade till ett klimatmöte för såväl regeringar som folkrörelser och aktivister kom flera konstruktiva förslag för klimaträttvisa fram. Hur kommer den formella processen gå framåt? Kommer de falska lösningarna att stå kvar?

Medverkande:
Simone Lovera, Global Forest Coalition och aktiv i Climate Justice Now
Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner
Niclas Hällström, What Next

15-18.00 Systemförändring inte klimatförändring!

Det var mottot som kom fram tydligast i Köpenhamn, till exempel vid demonstrationerna och på Klimaforum. Men vad vill rörelserna när de säger systemförändring? Kritik mot nyliberalism, energiomställning, lämna de fossila bränslena i marken? Inledande panelsamtal om hur vi kan gå vidare efter Köpenhamn och Cochabamba, lokalt och globalt. Därefter gruppdiskussioner på olika teman samt återsamling.

  • Uppföljning av Klimaforum i Köpenhamn
  • Internationell aktionsdag den 12 oktober
  • Referendum från Cochabamba i oktober/november
  • Greenhouse Development Rights – en modell för klimaträttvisa
  • Lokal aktivism mot fossilprojekt med Heaven or sHell

Oljebolaget Shell har gjort provborrningar efter naturgas i Skåne, med tanken att utvinna fossilgasen kommersiellt. Lokalbefolkningen rasar, och varnar för effekterna på vatten, landskapet, människors hälsa. Kom och lär dig mer om hur man organiserar sig och hur långt motståndet kan räcka.

Medverkande:
Azril Bacal, Uppsala Sociala Forum
Carmen Blanco Valer, Latinamerikagrupperna
Simone Lovera, Global Forest Coalition och aktiv i Climate Justice Now
Mathilde Kaalund, Klimaforum
Johanne Linstad, Nätverket Heaven or sHell
Anna Frost, Svenska Kyrkans Unga
Per Tjäder, aktiv i Nätverket Shut it Down

18.00 Prisutdelning Köttfri måndag-tipspromenaden

19.30- 20.30 Workshop Köttfri måndag

Vår stora efterfrågan på kött är en av de största orsakerna till många av våra allvarligaste miljöproblem och det största hotet mot världens matförsörjning. Under denna workshop pratar vi mer om dessa problem, men fokuserar framför allt på hur du kan engagera dig för att köttproduktionen ska minska.

Medverkande:
Per-Anders Jande
Jonas Paulsson

19.30-20.30 Vad betyder klimaträttvisa? – klotterplank/väggtidning

Workshop som börjar göra ett klotterplank för klimatlägret.
Medverkande:
Kajsa Grebäck, Studiefrämjandet

20.30 Kortfilmer om klimat

Två kortfilmer och eftersnack. Filmare från kurs på Färnebo Folkhögskola Filial i Göteborg.
Medverkande:
Henrik Johansson, kursen ”Klimat och förändring – med filmen som verktyg”

Tisdag 3 augusti

9.00-10.30 Folkrörelser för förändring

Hur arbetar dagens folkrörelser, finns de kvar överhuvudtaget? Genom tiderna har folkrörelserna alltid drivit fram samhällsförändring. Men har de en framtid? Vad är dagens och morgondagens största utmaningar? Representanter för olika rörelser träder fram med olika perspektiv på saker.

Medverkande:
Torgny Östling, NOrdBruk
Carmen Blanco Valer, Latinamerikagrupperna
Leif Mettävainio, GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Malin Widehammar, Demokratiskt Alternativ
Jenny Gustavsson, aktiv i Nordic Climate Action Camp
moderator Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner

9.30- 10.30 Aktionsplanering

Planering inför onsdagens manifestation i Uppsala.
Medverkande:  Klimax

10.30-12.00 Hur ställer vi om energianvändningen?

Potentialen för energieffektivisering är enorm. Många kommuner har länge haft fina planer om att minska energislöseriet men hur lyckas man förverkliga dessa? Skulle energiomställningen kunna gå snabbare och i så fall varför gör den inte det? Inledning om energieffektivisering därefter exempel från Knivsta kommun som lyfts fram som ett gott exempel.

Medverkande:
Hans Nilsson, internationell rådgivare energieffektivisering, FourFact
Kristina Nyström, verksamhetscontroller och utredare Knivsta kommun

11-13.00 Guerilla gardening

Workshop med nätverket Tillväxt från Stockholm, om hur vi kan odla upp våra städer.

13.30-14.30 Naturguidning i klimatfrågan med Närnaturguiderna

14-18.00 Kan småbrukare kyla ner planeten?

Stämmer det att ett småskaligt jordbruk kan ta vara på förnybar energi, återföra näring och utnyttja ekosystemtjänster på ett hållbart sätt? Hur påverkar vi det nuvarande globala matsystemet så att småbrukare gynnas istället för motarbetas? Ett globalt hållbart jordbruk bör kopplas till frågor om livsmedelssuveränitet och en levande landsbygd. Är stadsodling ett alternativ? Hur kan vi som sociala rörelser driva på en rättvis och demokratisk omställning till ett klimatsmart jordbruk?

Gruppdiskussioner om:

  • Att ta vara på förnybar energi, återföra näring och utnyttja ekosystemtjänster på ett hållbart sätt.
  • Matsuveränitet i Nord och Syd – Hur går vi tillväga?
  • Stadsodling och stadsnära odling – vilka är fördelarna? Stadsodlare berättar om sina erfarenheter och projekt.

Medverkande:
Torgny Östling, NOrdBruk
Åke Karlsson, Småbrukarna
Lennart Kjörling, MST stödgrupp
Gunnar Rundgren, internationell konsult ekologiskt lantbruk mm.
Kristina Belfrage, forskare på CLU, Centrum för uthålligt lantbruk på SLU
Ylva Andersson och Marina Queiroz, Matparken Gottsunda
Tillväxt
Christer Pettersson, Vintervikens trädgrård
moderator Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner

20-21.30 Miljörörelsens sånger!

Vad sjungs och har sjungits i miljörörelsen från 60/70-tal till nutid?
När sjunger man? Hur har låtarna kommit till? Vi berättar och sjunger tillsammans.
Louise Pettersson leder. Medtag gärna låtar och berätta eller tipsa Louise (louise.pettersson{ät}aktivism.info) i förväg. Har du instrument: ta med så blir det roligare!

Onsdag 4 augusti

9.00- 10.30 Banner drop workshop

Teoretiskt och praktiskt om byggnadsklättring och banderollupphängning.

9- 12 Välfärd utan tillväxt

Hur löser vi ekonomins och välfärdens kriser? Vilka alternativ finns till den nuvarande tillväxtbaserade marknadsekonomin? Samtal kring politik för välfärd utan tillväxt samt erfarenheter och idéer om hur frågan kan föras upp på den bredare politiska scenen.

Medverkande:
Annika Lillemets, riksdagskandidat MP
Kajsa Borgnäs, ordförande S-studenter
Håkan Sundberg, Gemensam Välfärd och Attac

10.30-12.00 Naturguidning om tillväxt med Närnaturguiderna

15.00 Torgmöte  i Uppsala

Musik, tal och gatuteater mot den planerade lågprisflygplatsen (planeras under veckan).

15.00- 16.30 Naturguidning för de som stannar på Eda

20.00 Fest!

På scen:
Klimax klimatreggae!
Clara Lindsjö!
Lissi Dancefloor Disaster!

Senare: Instrumental improvisation med Andreas & co i den alkoholfria baren.


Torsdag 5 augusti

Under dagen på Eda:

Cykelverkstad – lär dig meka med cykeln, Del 2!

9-11.00 Vision om den klimaträttvisa staden

Hur kan en klimaträttvis stad se ut och hur kan vi arbeta för att förverkliga den?
Inledningar om alternativa stadplaner, om bilen som norm i staden och om sociala aspekter på staden och kollektivtrafiken. Därefter två eller tre grupper för fördjupning och diskussion.

Medverkande:
Per Hulthén, Naturskyddsföreningen
Karin Sandqvist, forskare
Christopher Zampa, Planka.nu

11.00-12.30 Strategi för att stoppa Förbifart Stockholm
Inledning om läget kring vägprojektet Förbifart Stockholm samt om folkomröstning som en möjlig strategi och om hur unga kan göras mer engagerade. Därefter arbete i grupper med varsin strategiplan. Avslutas med gemensam dsikussion.

Medverkande:
Lars Igeland, Miljöförbundet Jordens Vänner
Bertil Ottosson, Klimataktion
Katarina Bergström, Fältbiologerna

10-12.00 Forumspel.

Hur kan vi bryta inre och yttre förtryck? Forumspel ett brasilianskt diskussionssätt som spritt sig över hela världen. I spelet getaltas aktuella problem och lösningar. Du får använda kropp, hjärta och hjärna.
Kajsa Bilius är dramapedagog och regissör från Vänge som även engagerar sig kring rättvisa och miljö.

14-16.00 Omställning Sverige.

Varför måste vi ställa om och hur kan vi jobba lokalt för att göra det? Presentation av den internationella Transition-rörelsen och erfarenhetsutbyte mellan lokala omställningsgrupper i Sverige.

Medverkande:
Jan Forsmark, Omställning Sverige och Sala
Anders Persson, Omställning Sverige och Söderhamn
Björn Lindbergson, Omställningsgruppen i Sigtuna kommun

16-18.00 Hur jobba med sociala medier?

Workshop med Planka.nu.

19.30-21.00 Lagom skoj

Gunlög Rosén har en humoristiskt och tankeväckande föreställning om kulturmöten och kulturkrockar, svenskhet och konventioner, sunt förnuft och vårt mänskliga beteendet.

20.30-21.30 Alkoholfri bar och musik

Anders Persson och Stefan Stenmark spelar och sjunger.

Fredag 6 augusti

9-10.30 Maten och miljön – med fokus på livsmedelsindustrin

450 miljoner av den miljard människor som lider brist på mat i världen är lantarbetare. Det räcker inte med att handla lokalt, ekologiskt eller rättvisemärkt för att förändra maktbalansen. Det behövs fackligt arbete över nationsgränserna i de globala företagen. Det behövs mindre marknad, mer demokrati och mer fokus på de som dagligen ser till att vi har mat på bordet.

Medverkande:
Gunnar Brulin och Malin Klingzell-Brulin, Livsmedelsarbetarförbundets tidning Mål och Medel, aktuella med boken Food for Thought

10.30- 12.00 Klimat, kön och makt.

Det är världens fattigaste som drabbas hårdast av ett varmare klimat. En majoritet av dem är flickor och kvinnor. Behöver miljörörelsen anlägga ett genusperspektiv? Hur kan kampen mot klimatförändringar förenas med kampen för ökad jämställdhet?

Medverkande:
Lisa Gålmark, författare och debattör
Gerd Johnsson-Latham, kansliråd
Simone Lovera, Global Forest Coalition
Kajsa Lindqvist, Miljöförbundet Jordens Vänner

13.30-15.00 Världens skogar är mer än kolsänkor!
Regnskogen är viktig för klimatet och avskogningen är en betydande faktor för de globala utsläppen. Men ska regnskogen bli en handelsvara på klimatbörsen? Hur påverkar det med ursprungs- och skogsfolk? Borealskogen är inte lika omdiskuterad som kolsänka men den innehåller stora mängder kol. Vad händer med den i klimatförändringarnas spår?

Medverkande:
Simone Lovera, Global Forest Coalition
Amanda Tas, Skydda Skogen

14-15.00 Kärnbränslekedjan

Är kärnkraften koldioxidneutral? Hur påverkar kärnkraften i Sverige andra länders miljö och säkerhet? Och vad händer med avfallet?

Medverkande:
Miles Goldstick, Miljörörelsens kärnavfallsekretariat (MILKAS)

15.30-17.00 Kan vi klara klimatet utan kärnkraft?

Samtal med Tomas Kåberger generaldirektör på Energimyndigheten.

19-20.00 Kärnkraften ett hot mot världsfreden!

Kerstin Grebäck, Internationell ordförande för Intenationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

20.00-21.30 Innanför eller utanför systemet – hur arbetar vi?

Bör vi bryta mot fossilsamhällets lagar? Eller samarbeta med Vattenfalls vd? Det finns alla nyanser mellan konflikt och dialog, ingenting är svart-vitt. Ett samtal om etik, metod och strategi i kampen för klimaträttvisa.

Medverkande:

Jennie Gustafsson, aktiv i Nordic Climate Action Camp

Per Tjäder, aktiv i Shut it down
Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner
m. fl.

20.10-20.50 Hiroshimadagen – en musikalisk exposé om kärnkraft med mera
Med My Leffler och Vimmelii

21.00 Öppen scen

Välkommen att uppträda med poesi, sånger, teater eller annat.


Lördag 7 augusti

9-9.45 Vad betyder klimaträttvisa? – för världen, Sverige och lokalt

Introduktion till förmiddagens programpunkter om omställning för klimaträttvisa.

Medverkande:
Tomas Björnsson, Naturskyddsföreningen

10-12.00 A just and democratic transition to renewable energy in Europe – how does it look?

Presentation of the Friends of the Earth Europe and Stockholm Environment Institute study “The 40% Study – Mobilising Europe to Achieve Climate Justice”, the INFORSE scenario for energy transition in Europe and a scenario on energy transition in Sweden. (på engelska med översättning till svenska)

Participants:
Silva Herrman, Global 2000 (FOE Austria)
Göran Bryntse, SERO Swedish Federation of Renewable Energy Associations
Gunnar Boye Olesen, OVE and INFORSE Europe

10-12.00 Hållbara lösningar i Europa

Vad görs och hur har folk gått tillväga för att lyckas? Vilka är framgångsfaktorerna? Ispirerande exempel på innovativa cykellösningar, bilfria städer, passivhusområden, lerhusbyar. Om ekobyar, regioner och öar som producerar sin egen energi genom bl.a. vindkraft, fjärrvärmekopperativ och solcellsparker. Om nya spännande klimatrörelser och nya ekonomiska modeller.

Medverkande:
Henrik Andersson, frilansjournalist

13.00 – 14.00 Vattenfall om klimat och energi

Om Vattenfalls satsningar på ny kärnkraft, kolkraft, koldioxidlagring och förnybar energi. Utfrågning med Jesse Fahlestock från Vattenfall.

14-15.30 Politikerdebatt – 4 veckor innan valet!

16-18.00 Öppet forum – hur går vi vidare?

Vad har hänt under lägret? Hur kan vi gå vidare med de frågor som diskuterats? Hur kan vi samarbeta mellan organisationer och grupper? Hur tar vi hand om de initiativ och idéer som kommit upp?

Open Space är en mötesform som underlättar för deltagarna att sätta sin egen dagordning. Mötesledare är Kajsa Grebäck från Studiefrämjandet.

20.00 Fest!

På scen:
Markus Berjlund!
Klubb Rotor!

Alkoholfri bar!

Söndag 8 augusti

9-10.30 Klimaträttvisa – genom folkrörelser eller experter?

I klimatdebatten spelar forskare och andra experter en stor roll. Klimatmodeller ska förklaras och procentsatser beräknas. Vanligt folk har svårt att hänga med, samtidigt som en bred klimatrörelse behövs för att omställningen ska ta fart. Men finns det en motsättning mellan experter och folkligt deltagande?

Medverkande:
Kajsa Grebäck, Naturskyddsföreningens Klimatnätverk
Monika Sundström, Miljöförbundet Jordens Vänner
Jonathan Korsár, Demokratiskt Alternativ m.fl.

9.00- 10.30 Nordic exchange on energy

Presentations from Norway, Denmark, Finland and Sweden on the situation of the transition to renewable energy – opportunities, obstacles and the role of civil society organisations. Discussion on possibilities for joint action. (på engelska med översättning till svenska)

10.30-12 Uranbrytning i Sverige

Är det aktuellt att bryta uran i Sverige och andra Nordiska länder? Provbrytning sker på flera håll och motståndsgrupper har skapats. Filmaren Klara Sager Maliani visar klipp från sitt pågående filmprojekt om uranmotståndet i Sverige. Därefter samtal och erfarenhetsbyte med uranmotståndesgrupper från olika delar av Sverige.

Medverkande:
Elsa Berglund, Miljöförbundet Jordens Vänner
Klara Sager Maliani, filmproducent
Diana Fernlund, Oviken Jämtland
m.fl.

12.30-13.00 Avslutning!

Annonser